portrait photo

Frantisek Tuma

Frantisek Tuma Ph.D.
Telephone:
+43 1 31336 4124
Email:
Contact information and photo taken from and editable at WU Directory.

CV

since 2022
Postdoc at the Institute for Slavic Languages, WU Wien
2021
University of Jyväskylä (Finland) – JYU visiting fellow program (3 months)
2019
Habilitation in the field of English linguistics, Charles University in Prague, Faculty of Arts
2019
Mälardalen University (Sweden) – visiting scholar (2 weeks)
2018
University of Gothenburg (Sweden) – visiting scholar (1 week)
2017-2021
Associate Professor (2019–2021), Assistant Professor (2017–2019) at the Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
2017
Augsburg Universität (Germany) – teaching mobility within Erasmus+ (2 weeks)
2016-2022
Associate Professor (since 2019), Assistant Professor (2017–2019), External Co-worker (2016–2017) at the Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2016
University of Helsinki (Finland) – visiting scholar (6 weeks)
2014
University of Helsinki (Finland) – postdoctoral internship (6 weeks)
2013
Paderborn Universität (Germany) – postdoctoral internship (4 months)
2012-2017
Assistant Professor (2015–2017), Postdoctoral Researcher (2012–2015) at the Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
2012
Ph.D. in Philology – Foreign Language Teaching / Applied Linguistics, Charles University in Prague, Faculty of Arts
2008-2012
Assistant at the English Department, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec

Researcher Identifier

Awards and Honors

No awards found.

Classifications

Expertise

  • applied linguistics, interactional linguistics, pragmatics, conversation analysis

Activities

No activities found.

Publications

Book (monograph)

2017 Tuma, Frantisek. 2017. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy [Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective]. Brno: Masarykova Univerzita Brne . open access (Details)

Journal article

2022 Tuma, Frantisek, Sherman, Tamah. 2022. Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education. 67 1-15. (Details)
2021 Tuma, Frantisek, Lojdova, Katerina. 2021. "There are two gaps, so": Teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Classroom Discourse. 12 (1-2), 15-34. (Details)
  Tuma, Frantisek, Fořtová, Nicola. 2021. Doing exposed correction in the language classroom: A conversation analysis perspective. Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting. 6 (1), 15-34. open access (Details)
  Fořtová, Nicola, Sedláčková, Jitka, Tuma, Frantisek. 2021. “And my screen wouldn’t share...”: EFL student-teacher perceptions of ICT in online teaching practice and online teaching. Íkala. 26 (3), 513-529. open access (Details)
2020 Petr, Knecht, Tuma, Frantisek. 2020. Citační etika v pedagogickém výzkumu: K vynucování citací a zakládání citačních kartelů [Citation ethics in educational research: On coercing citations and establishing citation cartels]. Studia Paedagogica. 25 (3), 187-212. open access (Details)
  Tuma, Frantisek, Píšová, Michaela, Černá, Monika. 2020. Eroding trust in teacher professionalism: An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia Paedagogica. 25 (2), 47-69. open access (Details)
  Obrovská, Jana, Tuma, Frantisek. 2020. Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě [Promises and challenges of multi-sited ethnography in research in diversity in pre-service teacher education]. Studia Paedagogica. 25 (1), 155-177. open access (Details)
  Tuma, Frantisek. 2020. Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce [A reception study of the Czech edition of Auer’s Linguistic Interaction]. Slovo a slovesnost. 81 (4), 283-305. (Details)
2019 Tuma, Frantisek, Knecht, Petr. 2019. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství nebo nutnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku [Academic inbreeding as an undesirable evil or a necessary good in higher education: A research review and implications for Czech higher education policy]. Studia Paedagogica. 24 (1), 9-31. open access (Details)
  Tuma, Frantisek, Nepivodová, Linda, Fořtová, Nicola. 2019. Výzkum interakce mezi spolužáky: Přehled konverzačněanalytických studií [Research on interaction among peers: A review of conversation-analytic studies of classroom interaction]. Orbis Scholae. 13 (2), 7-29. open access (Details)
2018 Tuma, Frantisek. 2018. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education. 47 59-67. (Details)
2017 Tuma, Frantisek. 2017. Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy [Code-switching in expert teachers’ EFL classrooms: A conversation analysis perspective]. Slovo a slovesnost. 78 (4), 283-304. (Details)
2016 Tuma, Frantisek. 2016. Konverzační analýza a interakce ve třídě: Východiska a metodologické aspekty [Conversation analysis and classroom interaction: Background and methodological aspects]. Pedagogická orientace. 26 (3), 415-441. open access (Details)
2014 Tuma, Frantisek. 2014. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012) [Dialogism and research on classroom interaction: A review (1990–2012)]. Pedagogika. 64 (2), 177-199. open access (Details)

Projects

  • No projects found.